Dostęp do informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Uzupełnieniem informacji zawartych w Biuletynie WFOŚiGW w Katowicach jest serwis internetowy Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik w formacie MS Word - pobierz plik

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik w formacie MS Word - pobierz plik


Akty prawne dotyczące BIP - zobacz


Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 22.01.2021, 10:19
Dokument oglądany razy: 30
Podpisał: Maria Kwaśniewicz
Dokument z dnia: 22.01.2021