O Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 
tel. 32 60 32 200

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 60 32 255

fax: 32 60 32 201
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
www.wfosigw.katowice.pl


Konta:

Rachunek bieżący:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002

Zwroty od Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 32 1130 1091 0000 0060 1820 0008

REGON: 271806983
NIP: 954-22-39-831Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7:30 do 15:30

Informacje nt. Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach:

 • Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)
 • Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Infolinia programu "Czyste powietrze": 32 60 32 252
email: czystepowietrze@wfosigw.katowice.plWażne telefony:

 • Kancelaria (dziennik podawczy, centrala telefoniczna)
  - 32 60 32 200
 • FAX - 32 60 32 201
 • Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
  - 32 60 32 374
 • Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi - 32 60 32 341
 • Zespół Ochrony Atmosfery - 32 60 32 259
 • Zespół ds. Programu Czyste Powietrze - 32 60 32 252
 • Zespół ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze - 32 60 32 256
 • Zespół Kontroli i Umorzeń - 32 60 32 237
 • Zespół Finansowo - Księgowy - 32 60 32 363
 • Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji - 32 60 32 233
 • Zespół Umów - 32 60 32 231
 • Zespół Administracyjny - 32 60 32 331
 • Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ - 32 60 32 389
 • Zespół Kontroli Projektów POIiŚ - 32 60 32 380
 • Zespół Doradców Energetycznych - 32 60 32 268
 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - 32 60 32 250
 • Audytor Wewnętrzny - 32 60 32 273
 • Inspektor Ochrony Danych - Wojciech Barej, e-mail: iod@wfosigw.katowice.pl, tel.: 32 60 32 200logo ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W celu wysłania pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. dostępne są tutaj.

Adres skrytki: /wfosigw/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się na e-PUAP.
 2. Z alfabetycznej listy spraw wybrać: "Wyślij pismo do dowolnego urzędu" a następnie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
 3. Następnie w sekcji "Gdzie chcesz załatwić sprawę" wybrać "Przejdź do formularza".
 4. Przejść do sekcji "Odbiorca dokumentu" wygrać polecenie "Wpisz adres skrytki" i następnie podać adres skrytki 
 5. Po wybraniu polecenia zatwierdź adres system automatycznie zaadresuje pismo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Funduszu.
 6. Następnie należy wypełnić formularz i ewentualnie dodać załączniki.
 7. Ostatnim krokiem jest wysłanie pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pismo może być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 02.03.2021, 10:40
Dokument oglądany razy: 34 568
Podpisał: Joanna Kosma
Dokument z dnia: 04.01.2021