Informacje dotyczące sytuacji kryzysowych

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19


W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na następujące adresy:

lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

Informacja ogólna tel. 32 60 32 200

Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej

Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji

Zespół Kontroli i Umorzeń

Zespół Ochrony Atmosfery

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ

Zespół Kontroli Projektów POIiŚ

Zespół Umów

Zespół Doradców Energetycznych

Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:

w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 252

w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256

Infolinia Programu MOJA WODA: 32 722 77 09

Zespół Finansowo – Księgowy

Zespół Administracyjny

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.


Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 22.01.2021, 10:01
Dokument oglądany razy: 19
Podpisał: Michał Kamieński
Dokument z dnia: 04.01.2021