Tryb działania organów Funduszu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - pobierz plik

01.02.2018

Orzeczenie WSA ws. statutu WFOŚiGW w Katowicach - pobierz plik


Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (załącznik do uchwały Nr V/39/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku) - pobierz plik

Uchwała Nr V/39/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pobierz plik

Wojewoda Śląski dnia 21 lipca 2017 roku wydał ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NP. II.4131.1.433.2017 stwierdzając nieważność uchwały Nr V/39/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Statutu WFOŚiGW w Katowicach w części określonej w § 6 ust. 5, § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 1) do 5), § 15 ust. 4. § 20. Na niniejsze ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZEGO do Sejmiku Województwa Śląskiego.


Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (przyjęty Uchwałą IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku) - pobierz plik

Uchwała Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nadanego przez Sejmik Województwa Ślaskiego uchwałą Nr IV/21/2/2012 z dnia 17 maja 2012 roku - pobierz plik


Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (przyjęty Uchwałą Nr III/46/2/2010 Sejmiku Woj. Śląskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku) - pobierz plik


Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 22.01.2021, 08:52
Dokument oglądany razy: 162
Podpisał: Maria Kwaśniewicz
Dokument z dnia: 22.01.2021