Władze i struktura

Rada Nadzorcza:

Maciej Mucha
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Kawulok
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Piekarz
wyznaczony przez Zarząd NFOŚiGW

Roman Kusz
wyznaczony przez wojewodę śląskiego

Jacek Falfus
wyznaczony przez wojewodę śląskiego

Zarząd:

Prezes Zarządu
Tomasz Bednarek

Zastępca Prezesa Zarządu
Adam Lewandowski

Dyrektor Biura
Aleksandra Kuszka
a.kuszka@wfosigw.katowice.pl 

Dyrektor Ekonomiczny
Andrzej Waliczek
a.waliczek@wfosigw.katowice.pl

Wykaz komórek organizacyjnych:

Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
Ewa Cofała
e.cofala@wfosigw.katowice.pl

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi
Krystian Smuda
k.smuda@wfosigw.katowice.pl

Zespół Ochrony Atmosfery
Łukasz Frydel
l.frydel@wfosigw.katowice.pl

Zespół Kontroli i Umorzeń
Marek Malkowski
m.malkowski@wfosigw.katowice.pl

Zespół ds. Programu Czyste Powietrze
Marzenna Kapek
m.kapek@wfosigw.katowice.pl

Zespół ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze
Jolanta Piętoń
j.pieton@wfosigw.katowice.pl

Zespół Finansowo - Księgowy
Alina Tomaszewska
a.tomaszewska@wfosigw.katowice.pl

Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji
Magdalena Balion
m.balion@wfosigw.katowice.pl

Zespół Umów
Gabriela Torbus
g.torbus@wfosigw.katowice.pl

Zespół Administracyjny
Maria Kwaśniewicz
m.kwasniewicz@wfosigw.katowice.pl

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ
Mariusz Janas
m.janas@wfosigw.katowice.pl

Zespół Kontroli Projektów POIiŚ
Mariusz Smurzyński
m.smurzynski@wfosigw.katowice.pl

Zespół Doradców Energetycznych

Elżbieta Kisiel
e.kisiel@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Zbigniew Wieczorek
z.wieczorek@wfosigw.katowice.pl

Audytor Wewnętrzny
Małgorzata Rzepka
m.rzepka@wfosigw.katowice.pl

Inspektor Ochrony Danych
Wojciech Barej 
iod@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wojciech Barej
w.barej@wfosigw.katowice.pl

Stanowisko ds. BHP
Anna Gruca
a.gruca@wfosigw.katowice.pl


SCHEMAT ORGANIZACYJNY


Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 02.03.2021, 10:41
Dokument oglądany razy: 61
Podpisał: Maria Kwaśniewicz
Dokument z dnia: 20.01.2021